Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM  


ĐIẾU VĂN TANG LỄ


Cố Ḥa Thượng thượng Thanh hạ Kiểm  Trưởng Ban Kinh Tế Tài Chính TW. GHPGVN , Viện chủ Tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm

08 / 12 / Canh Th́n – 2001 _PL. 2544

- Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

- Kính bạch : Giác linh Cố Đại Lăo Ḥa Thượng thượng Thanh hạ Kiểm  Vị Ân sư khả kính.

Chúng con kính nghe :

100 năm cổ thụ trên ngàn

  Đời người trăm tuổi dễ dàng có đâu

   Cuộc đời lắm chuyện bể dâu

   Người đi kẻ ở ôi sầu biệt ly”

Thật vậy ! Cuộc sống của con người nơi trần thế thật là ngắn ngủi vô thường. Dù đời hay đạo chúng ta đều bị chi phối bởi một quy luật khắc nghiệt đó trong sự tuần hoàn của vũ trụ, trong sự hợp tan của kiếp nhân sinh nơi cơi Ta Bà này.

Thế mới hay :

“Sơn trung tự hữu thiên niên thọ

  Thế thượng nan phùng bách tuế nhân”

Dẫu biết rằng : cuộc đời là ảo mộng, tứ đại vốn vô thường, người xuất gia ư thức được chân lư :

Sanh như đắp chăn đông

   Tử như cởi áo hạ”

Nhưng làm sao hơn được, khi sự ra đi của Ḥa Thượng  một bậc Thầy gương mẫu, khiến ai cũng bàng hoàng xúc động tiếc thương.

Huynh đệ Tăng Ni chúng con thật là hạnh phúc khi được học đạo với Ḥa Thượng. Dưới mái trường Phật học Vĩnh Nghiêm, rồi khoá giảng sư và hôm nay Ḥa Thượng đang dạy học cho Tăng Ni sinh chúng con tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam khóa IV tại TP.HCM này.

Năm nay là năm cuối cùng trong 4 năm học của chúng con, có những huynh đệ đang cần cầu sự chỉ dẫn của Ḥa Thượng để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cử nhân Phật học, nhưng than ôi ! luận văn đó nay đă trở thành  vật kỷ niệm  đối với người Thầy khả kính.

Sau lần thăm tại bệnh viện Chợ Rẫy, tưởng rằng Ḥa Thượng sẽ b́nh an trở về nơi chùa Vĩnh Nghiêm thầy tṛ hội ngộ mừng vui trong mùa xuân mới, xuân đầu tiên của thiên niên kỷ, nhưng nào ngờ :

    “Duyên hội ngộ giờ đây đành vĩnh biệt

    Phút tương phùng nay vĩnh viễn ra đi”

Kính bạch giác linh Ḥa Thượng !

Sự tiếc thương của chúng con hôm nay không phải là sự luyến ái b́nh thường trong kiếp sống giả tạm mà là những giọt lệ tri ân cao quư, những giọt nước mắt sáng ngời gương đạo hạnh  để được chia buồn với Thầy Thanh Phong,với ĐĐ Giác Dũng và với môn đồ pháp quyến thuộc tông phong của tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm.

Hy vọng rằng, chúng ta sẽ biến những giọt nước mắt đó trở thành sức mạnh và niềm tin, để thẳng tiến hơn nữa trên bước đường thăng hoa trong lộ tŕnh giải thoát.

Bởi v́ chúng ta đều hiểu rằng :

   “Đời người như một giấc mơ

   100 năm nào khác cuộc cờ đổi thay

   Tuần hoàn tạo hoá chuyển xoay

   Chết đi sống ở xưa nay lẽ thường

Thật đúng như vậy :

  “Ta Bà là cơi tạm

   Nơi gửi thân sinh tử 100 năm

   Cực lạc ấy quê hương

   Chốn an mạng Niết Bàn muôn thưở”

Hôm nay nơi chùa Vĩnh Nghiêm chỉ c̣n vài ngày lưu lại nhục thân của Ḥa Thượng. Toàn thể Tăng Ni sinh khoá IV  những đệ tử học tṛ của Ḥa Thượng xin cung đối trước Kim quan.

Ngưỡng mong Giác linh Ḥa Thượng

Nơi Liên tŕ phó hội

   Nước Cực Lạc nghe kinh

  Nương thuyền từ thệ nguyện độ sinh

   Khắp 3 cơi vào ra tự tại”

Giờ này !

      “Mây Bát Nhă trên nền trời không in dấu

     Hoa ưu đàm tuy rụng vẫn c̣n hương”

    Ngày mai này ! nhục thân của

   “Thầy sẽ rời chốn Phật đường

    Nhưng Giác linh Ḥa Thượng hằng nêu gương bất diệt”

Trong giây phút trang nghiêm này, chúng con thành kính dâng hương tưởng niệm- Kính nguyện Giác linh Thầy

Đến nước Như Lai tiêu diêu muôn thưở

   Vào nhà Từ Phụ an nghỉ muôn đời”

Và : “Cầu chư Phật mười phương hằng tiếp độ

            Người siêu thoát ra khỏi ṿng tứ khổ

            Về Niết Bàn an dưỡng cảnh miên trường

            Cơi trần gian chẳng motä chút sầu vương

Là quả măn công viên đời tu niệm “

Nam mô Việt Nam Phật Giáo Giáo Hội

-  Phụng v́ tân viên tịch

- Vĩnh Nghiêm đường thượng  Ma Ha Sa Môn Tỳ Kheo Bồ Tát giới, pháp huư thượng Thanh hạ Kiểm  hiệu Chân Từ Đại Lăo Ḥa Thượng Thiền tọa chứng giám.

                    Khể thủ

Tăng Ni sinh Học Viện PGVN khoá IV (1997-2001 ) tại TP.HCM

                                          Trưởng Ban  

Tăng sinh : Thích Phước Nguyên