Make your own free website on Tripod.com

CHÙA VĨNH NGHIÊM

 

Chùa Vĩnh Nghiêm

339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

F. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Thành lập tháng 04 năm 2001

Xem với phông chữ UNICODE

  Lịch sử chùa ||  Lễ tang Ḥa Thượng Viện Chủ  || Thơ Ḥa Thượng Viện Chủ

 || Trước tác của Chư Tăng  || Thư viện || Sinh hoạt

cập nhật ngày 29-05-2005