Make your own free website on Tripod.com

 CHA VĨNH NGHIM


HỘI ỒNG HƯƠNG NAM H

Bi xướng:  

Mừng Xun Gip Tuất

Mừng ngy họp mặt đầu Xun

Hội đồng hương Nam H-TPHCM

 

Nam H cảnh vật vốn oai phong

Dựng Hội đồng hương nhớ Tổ Tng

Năm Tuất trn đầy nhiều hứa hẹn

Tiết Xun như đựng mọi niềm mong

Một đn sng tỏ mun đn rạng

Ngn bước tiến ln, triệu bước cng

Ti tr người đều gp sức

Gi xun phơi phới khắp non sng

Ho Thượng Thch Thanh Kiểm

Viện chủ miền Vĩnh Nghim

Bi hoạ:

I

ất xưa Tức Mặc vẫn oai phong

Ging di ng A nếp Tổ Tng

Vn Ct hiển linh cn tưởng niệm

Thin trường xuất thế thoả lng mong

Ngọn đn Bảo Lộc ngy thm tỏ

Con chu ồng Hương bước tới cng

Sử sch ngn năm ghi chiến tch

Ny đền, ny cột giữa lng sng

                      "II"

Thin Trường đất cũ thật oai phong

Ghi dấu đời đời đức Tổ Tng

St tht ngn năm cn nhớ r

Bnh Nguyn một thưở thoả lng mong

Non ci hun đc thm nhiều nữa

Sng Vị bồi tăng tiếp mi cng

Lập hội đồng hương ta nhất tr

Gp ti gp sức giữ non sng.

Qu Xun Gip Tuất 1994

Thnh iện ức Trần "Vạn An linh từ"

Lo ngu kho ống Năm Thi Bnh

PHẠM ỨC HINH  Cảm họa.

 

Ghi ch :

Tức Mặc: địa danh thuộc tỉnh Thin Trường,đất Qu Hương nơi đản sinh ức Trần Hưng ạo.

ng A: 2 chữ ghp lại thnh chữ Trần.

Vn Ct: địa danh thuộc huyện Vụ Bản-Nam ịnh cũ l nơi qu hương B Cha Mẫu Liễu Hạnh.

Thin Trường: ất Qu Hương nơi ức Trần Hưng ạo đản sinh.

Bảo Lộc: đền thờ ức Trần Hưng ạo chnh nơi qu hương Ngi.

         Bi họa

KHT VỌNG                              

Nghn năm văn hiến vẫn nguyn phong

Chu lạc con rồng vốn tổ tng

Năm thng xa qu lng kht vọng

Ngy giờ ti ngộ dạ thầm mong

Băng qua bốn bể tm thm bạn

Ha  nhập năm chu snh bước cng

Tổ quốc trường sinh nhờ đổi mới

Dn giu nước mạnh rạng non sng.

Ngy 21-05-1994

NGUYỄN VĂN CHẾ

(X Lộc Hạ-Nam ịnh)

  

    TNH QU GỌI

           

Nam H truyền thống đất anh phong

ang tiếp ti bi rạng nghiệp tng

Thnh đạt việc đầu vui nước bước

Thực thi kế lớn vững điều mong

Tnh qu gọi dậy mun tnh đẹp

Ch hướng khơi ln mọi ch cng

Lại được gần xa chung gp sức

Thuyền d gi bo vẫn sang sng.

NGUYỄN HUY TOẢN

(CLB Thin Trường-Nam ịnh)