Make your own free website on Tripod.com

CHÙA VĨNH NGHIÊM  


Thành Kính Cảm Niệm

Giác linh Ḥa Thượng Thích Thanh Kiểm, đạo hiệu Chân Từ. Ngài sinh năm 1921 (tân dậu), đồng tử xuất gia, thuộc sơn môn Trung Hậu, Bắc Việt. Nguyên trụ tŕ Tổ Đ́nh Vĩnh Nghiêm tại miền Nam


          

Than Ôi!

Đêm nay bầu trời khi mờ, khi tỏ

Ḷng người  thao thức đầy vơi, vơi đầy

Trăng ngả bóng chuông reo vang tin báo

Thầy con đă về thế giới phương Tây !

 

Tin Viên tịch, khắp tỏ ngàn nơi

Ai nấy hướng về  giọt lệ rơi

Chuông Tổ Đ́nh sầu ngân vĩnh biệt

Bao con tim nức nở bên Người !

 

Người nhập thế, hành Bồ Tát hạnh

Thuyền từ thầm lặng bến sông mê

Nắng mưa ṣng cả không dừng mái

Quyết chí ngày đêm vẹn nguyện thề.

 

Nhân thế khen chê tâm vững lặng

Một ḷng hoằng hóa lớp người sau

Tấm gương đạo hạnh sao khôn sánh

Đức độ không bờ, kiếp khổ đau.

 

Trăm năm cơi thế tâm không vướng

Bất biến tùy duyên đạo đời

Pháp nhũ bắc Nam quên tuổi hạc

Gương trong hạnh nhẫn khắc ḷng người

 

Thuyền từ giữa biển sóng vây quanh

Tay lái tùy duyên vựot sóng thành

Sóng gió bốn bề là thiện hữu

Con thuyền bến giác lọng, tàn xanh.

 

Hạnh nguyện trăng tṛn nợ trả xong

Mỉm cười, bát nhă cánh buồm dong

Bắc Nam đại chúng dâng hương nguyện

Thượng phẩm sen hồng ngát tỏ hương.

 

Con thuyền tách bến sông sầu

Trăng mờ nhỏ lệ bến, cầu ngẩn ngơ !

Ḷng người nḥ bóng thuyền đi

Đêm đêm thao thức đôi mi ngấn hồng.

 

Thuyền đệ

Thích Quang Khải

            Canh th́n – 2001