Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM


YÊN TỬ SƠN

Đoàn Đại biểu PG. Dự Đại Hội kỳ 3

tại thủ đô Hà Nội.

Tham quan Yên Tử sơn-tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 6-7 /11 /1992

Bài thơ cảm tác của HT. Thích Thanh Kiểm

               

 

Nước non Yên Tử cảnh nên thơ

Chùa Tháp dấu xưa khói phủ mờ

Cổ Thụ xum xuê che bóng mát

Trúc Lâm nhộn nhịp trổ măng tơ

Kỳ 3 Đại Hội vừa viên măn

Chiêm bái Giác Hoàng Tổ sáng cơ

Hướng dẫn địa phương đều quyết ư

Cả đoàn lên núi thả hồn mơ.

            Cảm Tác

            Trưởng Đoàn Đại biểu PG.TPHCM

            HT.Thích Thanh Kiểm.