Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM


KÍNH VIẾNG GIÁC LINH

CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH TÂM GIÁC

 

Thiền Huynh vội lánh cơi Ta Bà,

Trăm vạn Đàn na lệ xót xa.

Trời đất sầu thương người đức độ,

Núi sông ghi đậm nét tinh hoa.

Vĩnh Nghiêm cảnh Tổ tay tân tạo,

Quốc tự Tháp vàng mới dựng ra.

Tuyên Uư , Vơ đường ngôi Giám Đốc,

Tiếng thơm lưu lại khắp gần xa.

                                   

                                    Phật lịch 2517

            Quư Sửu(1973)-Mạnh Đông

            Thiền đệ Thích Thanh Kiểm.