Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM


 

PHÚT GIÂY VĨNH BIỆT

 

(Kỷ niệm ngày mùng 10 tháng Chạp

năm Canh Th́n , lúc 10 giờ sáng

tiễn đưa Kim Quan cố Đại Lăo Hoà Thượng

Viện chủ chùa Vĩnh Nghiêm nhập Bảo Tháp)

 

Một đóa hồng trên tay,

Con cúng dường lần cuối,

Với nỗi buồn vời vợi,

Nhiễu quanh Tháp ân sư.

 

Một rừng hoa thanh khiết,

Lẫn muôn sắc ngàn hương,

Kim quan Thầy tỏa ngát,

Với hương hoa cúng dường.

 

Miền Vĩnh Nghiêm lành lạnh,

Với tiết trời cuối Đông,

Thầy đi bao mất mát

Buồn dâng ngập cả ḷng.

 

Biết nói sao cho hết,

Công ơn của đức Thầy,

Cây bồ đề toả mát,

Mưa nắng chẳng hề lay!!!

 

Với ngôi nhà Phật pháp,

Thầy góp sức vun bồi,

Với tâm từ rộng mở,

Luôn hoằng pháp không ngơi.

  Thầy,hiện thân Giới Luật,

  Xứng đáng bậc Đàn Đầu,

  Bậc Yết Ma,Giáo Thọ

  Như trăng sáng đêm thâu!

 

Con,với từng bước chân,

Như nặng nề ,khắc khoải,

Như muốn tŕ hoăn lại,

Giây phút cuối bên Thầy!!!

 

Phật tử Lư Trang

(Kính cẩn cảm đề)