Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM


  Bạch Cư Dị học Thiền

  Viếng Ḥa Thượng Tâm giác

  Tặng báo Giác ngộ

  Đẹp t́nh hữu nghị

  Góp ưù

  Người ngắm hoa đào

  Xuân

  Tán công đức HT. Thích Trí Thủ

  Nhành hoa vi diệu

  Yên tử sơn

  Cảm niệm

  Vịnh thác Dambri

  Hội đồng hương Nam Hà

  Phụng tán HT.Thích Thiện Hào

  Hương sơn

  Hội đồng hương Ư Yên

  Vịnh Côn đảo

  Thăng long Hà nội

CÁC TÁC PHẨM KHÁC

 • Diễn Thuyết Tập, Hà Nội,1951
 • Phật Pháp Sơ Học, Hà Nội,1952
 • Nghiên Cứu Về Tư Tưởng Bản Giác Của Phật Giáo (Nhật Ngữ)
 • Lược Sử Phật Giáo Trung Quốc
 • Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ
 • Lược Giảng Kinh Pháp Hoa
 • Kinh Viên Giác
 • Khóa Hư Lục
 • Thiền Lâm Bảo Huấn
 • Pháp Hoa Yếu Lược
 • Luật Học Đại Cương
 • Luận A Tỳ Đàm Câu Xá
 • Sách Dạy Cắm Hoa
 •  

Ngoài ra, Ḥa Thượng c̣n có một số bài viết  đăng trên các báo: Đuốc tuệ, Giác ngộ...Chúng tôi sẽ cố gắng thu thập và đưa lên mạng trong tương lai.