Make your own free website on Tripod.com

TRANG CHÙA VĨNH NGHIÊM

 

Chùa Vĩnh Nghiêm

Thành lập tháng 04 năm 2001

Xem với phông chữ UNICODE

  Lịch sử chùa   Lễ tang Ḥa Thượng Viện Chủ    Thơ Ḥa Thượng Viện Chủ Các trưóc tác của Ḥa Thượng Trước tác của Chư Tăng