Make your own free website on Tripod.com

 CHA VĨNH NGHIM


GP

 

Việt Nam đất nước vốn anh hng

Ton ảng ton Dn dốc một lng

ảng Dn đều trọn vẹn

Việc nh việc nước vốn cng chung.

Một đn toả sng mun đn rạng,

Ngn bước tiến ln một bước cng.

Tr tuệ người người vui đng gp

Kh khăn sự việc ắt thnh cng.

 

            Ngy 1/11/1980

            HT.Thch Thanh Kiểm.