Make your own free website on Tripod.com

 CHA VĨNH NGHIM

ẸP TNH HỮU NGHỊ

                       

ẹp tnh hữu nghị mở đường bay,

Lin hiệp Việt X vận hội ny.

Vũ trụ bao la trong nh mắt,

Cn khn cch biệt ở tầm tay.

em về Tri ất điều xa lạ,

ể lại trường đời điểm mới hay.

Người với khng gian cng thống nhất,

Ghi vo lịch sử đại hng thay.

 

            Mừng tu vũ trụ Lin hiệp 37

            Vĩnh Nghim, ma Hạ Canh Thn

            (26/7/1980)

            HT. Thch Thanh Kiểm.