Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM


 

CẢM NIỆM

NGÀY TANG LỄ CỐ H̉A THƯỢNG VIỆN CHỦ

TỔ Đ̀NH VĨNH NGHIÊM TP. HCM.

 

Miền Thiếu Thất gió vàng hiu hắt

Giá Cà Sa lạnh ngắt Nghiêm đông

Vẳng nghe hai chữ Sắc Không

Tử sinh vinh tạ trong ṿng đổi thay

Ngẫm thân này giọt sương ngọn cỏ

Luật vô thường nay có mai không

Xuất gia từ thưở đồng chân

Dốc ḷng tin Phật cố công theo Thầy

Chùa Bạch Trữ tháng ngày tu tập

Cảnh Tây Thiên mấy chập đi về

Quản chi chinh chiến nhiêu khê

Phương Nam lánh nẻo tính bề yên thân

Đem công sức góp phần tôn tạo

Cảnh Vĩnh Nghiêm phúc báo trang nghiêm

Mặc cho thế tục đảo điên

Thị phi rũ sạch nhân hiền để tâm

Ḱa những lúc sưu tầm hải ngoại

Góp lực tài trở lại quê hương

Thiền Gia Bảo Huấn chủ trương

Mong sao Nam Bắc bốn phương một nhà

Sum vầy cùng Đàn Na Thiện Tín

Độ Tăng Ni sượng chín kể chi

Vê tṛn quả hạnh từ bi

Dứt không Tứ Tướng sá ǵ nhị biên

Trống Bát Nhă rộn miền triều giă

Chuông Tam Huyền gióng giả nơi nơi

Nhọc nhằn nào có nghỉ ngơi

Khi th́ Quán Sứ lúc th́ Mê Linh

Thuyền Lục Độ cứu sinh xuôi ngược

Ghế Thập Sư há khước truyền trao

Mây từ Pháp vũ dồi dào

Long xà dung nạp biết bao nhiêu t́nh

Sen mọc giữa băi śnh đua nở

Đạo dựng trong trắc trở mà nên

Phồn hoa mà chí Lâm Tuyền

Nhổ gai nhân ngă kết duyên Lục Hoà

Danh đă xứng Thiền Gia thạch trụ

Đức lại không để phụ ḷng người

Tuổi đà vừa trọn tám mươi

Tiếng vàng đâu đă gọi người hữu duyên

Vượt ái Hà mượn thuyền Bát Nhă

Hội Liên Tŕ Hoa đă nảy bông

Gia Bang Phàm Thánh hội đồng

Bọt Tỳ Lô lại nhập ḍng Tỳ Lô

Thương thay hàng môn đồ Tứ Chúng

Đường ai đưa nẻo đúng mà đi

Đầy trời tham vọng sân si

Có bao nhiêu Bậc Từ Bi như Thầy

Đèn thuyền nối đến đây trọn vẹn

Thừa đương ai không thẹn giống ḍng

Cúi xin Phật Tổ hồng ân

Tổ Đ́nh thu văn lập đông có người

Vẳng đâu đây hương  trời nhă nhạc

Đón Thầy về Cực Lạc quê xưa

C̣n đâu ấm lạnh nắng mưa

Thiên hà sao sáng ngày thưa thưa dần.

 

Vũng Tàu ngày 02/01/2001

Viện chủ Linh Phong Thiền Uyển

Gia Phong Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh