Make your own free website on Tripod.com

CHÙA VĨNH NGHIÊM


Hồi chuông sớm

đưa Thầy

về

cơi Niết

con bàng hoàng

khóc ngất

giữa

đêm

đen

ngày cuối cùng của thế kỷ 20

cũng là ngày con mất Thầy vĩnh viễn

Pháp tử,

Thích Giác Dũng