Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM  


LỜI TƯỞNG NIỆM CỦA TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ THPG TP.HCM


 

Kể từ ngày giả hạc cao bay, tùng xanh rủ lá, chùa Vĩnh Nghiêm mây ẩn bóng ưu đàm, thuyền Bát nhă xuôi ḍng bản thể, hôm nay nhân ngày Lễ Chung thất trai tuần, chúng tôi xin được thay mặt Hội Đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Ban đại diện Phật giáo Quận 3 và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam có đôi lời tưởng niệm.  Nhớ Giác linh xưa, t́m Chân tính hiện thân Đại sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần, nước sông Vị Hoàng thao thao ḍng Phật thủy, đất Ư Yên gió quyện mây mờ, xứ Nam Định một đời nên thọ mạng, húy an Khang Vũ tánh thành danh, tâm Kiểm thúc trang nghiêm thanh tịnh.

Cố Ḥa Thượng vốn đă sẵn có duyên lành, phát chí xuất trần từ thuở 15, chốn Không Môn t́m đạo xuất gia, chốn Linh Đường nêu cao chí cả, Tổ Thanh Khoát thế độ Ân sư, Ḥa Thượng đă nhẹ bước vân du trên đường giải thoát, bỏ ngoài ngàn dặm ḷng tham ái, để lẽ huyền vi c̣n măi trong tâm.

Bằng thuận duyên sẵn có, hạnh nguyện siêu phàm, Ḥa Thượng đă bao năm chầy tháng quyết chí học hành, nấu sử sôi kinh, nghiên tầm áo nghĩa, khắp chốn Ṭng lâm, chốn Tổ Bồ Đề, Quán sứ, Nhật Bản Đông Kinh hải ngoại, rồi đến độ tâm hoa khai phát, suối nghĩa dạt dào, diệu dụng vô phương, thấu lẽ huyền vi, đèn ḷng sáng tỏ, tùy thuận Chân như, theo duyên hóa đạo trong những thập niên 1950 - 1960 của thếkỷ. 

Bằng giới đức trang nghiêm, Đạo hạnh song toàn, Đạo tâm trác thế, trí tuệ cao siêu, tục Phật tuệ đăng, báo Phật ân đức, trong những thập niên 1960 - 2000, Ḥa Thượng đă đăng đàn thuyết pháp, thí giới khai tâm qua bao Đạo tràng, các khóa An cư - Kiết hạ, những Trường Phật học, Học Viện PGVN, tăng Đàn Giới tử, Pháp tử học đồ, Thiện tín gần xa, Giới thể châu viên, Đạo tâm kiên cố, vững chí tiến tu trên đường phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sinh, làm tốt Đạo đẹp đời. 

Ḥa thượng là hiện thân của Giới luật, là sức sống miên viễn của Phật pháp, là Thạch trụ chốn tùng lâm, với đức tính khiêm cung vô ngă, vị tha, từ bi, hỷ xả nhiếp hóa mọi người. Mỗi lời nói là những âm ba giải thoát xoa dịu ḷng người, mỗi cử chỉ, mỗi bước đi là dấu chân của Đạo pháp xuôi ḍng bản thể thuận lư chân như! Qua đó, những ai đủ thiện duyên một lần diện kiến Ḥa Thượng th́ đều được thấm nhuần ân giải thoát, tiến tu Đạo nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, ḥa hợp một ḷng, Lục ḥa cộng trụ, Ḥa Thượng đă thể hiện tinh thần thống nhất cao độ của người con Phật động viên Tăng Ni Phật tử, góp phần xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, THPG TP. HCM, đáp ứng nguyện vọng thống nhất Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trải qua 2000 năm lịch sử truyền thừa. mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đỉnh cao của thời đại, đă và đang phát triển vững mạnh trang nghiêm trong ḷng dân tộc, trong đó Ḥa Thượng đă có phần đóng góp công đức lớn lao và thật trân trọng qua những thập niên 1980 - 2000.

Với công đức trang nghiêm, ngôi Tam Bảo, Ḥa Thượng đă cùng Tăng - Ni Phật tửtrong Sơn môn, Pháp phái, nỗ lực duy tŕ trùng tu chốn Tổ Trung Hậu, Vĩnh Nghiêm, hoànthành trang nghiêm, thanh tịnh xứng đáng là cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nơiđất nước Hùng Vương chốn Tổ, Tp. Hồ Chí Minh lịch sử tên vàng, măi măi khắc ghi cônglao xây dựng và bảo tồn của Ḥa Thượng, để măi măi c̣n trong ư nghĩa: "Giữ ǵn Tổ ấn Tông phong, tốt đời đẹp Đạo giữa ḷng dân gian".

    Thế những tưởng,trên bước đường phụng sự Đạo, phục vụ chúng sinh, Ḥa Thượng c̣n đóng góp nhiều hơn nữa, để làm bóng cây che mát cho Tăng Ni, Phật tử  Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, hoạt động ngày càng có hiếu quả, tốt Đạo đẹp đời vững mạnh trang nghiêm trong ḷng dân tộc. Nào ngờ đâu, một phút vô thường, âm dương cách biệt, Ḥa Thượng đă thu thần thị tịch vào lúc 01 giờ 30 ngày 05 tháng chạp năm Canh Th́n, nhằm ngày 30 tháng 12 năm 2000, trụ thế 80 năm, Hạ lạp trải qua 58 mùa An cư Kiết hạ.

    Thế rồi, dù thời gian có qua đi, không gian có biến dịch, song công đức và Đạo nghiệp của Ḥa Thượng đă suốt đời hiến dâng cho Đạo pháp và chúng sinh sẽ c̣n sống măi trong tâm tư, kư ức của người con Phật, và trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Quả thật ! Một mai thân xác tiêu tan. Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời. Pháp thân lồng lộng tuyệt vời. Chiếu soi Pháp giới, rạng ngời Chân Như. 

    Hôm nay. Nhân lễ Chung thất trai tuần của cố Ḥa Thượng, trước Linh đài khói hương nghi ngút, đèn Bát nhă lung linh, chúng tôi là những người bạn đồng hành, đồng sự Pháp lữ trong Chánh pháp, nghĩa Linh sơn trong sáng đời đời, xin đốt nén tâm hương với ḷng thành kính, nước bát đức trắng trong, hoa giải thoát thơm tho, kính dâng lên cúng dường Giác linh Ḥa thượng, để gọi là thể hiện mối tâm giao, ḷng thành kính tưởng niệm của chúng tôi, đồng thời xin thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo TP.HCM nguyện kề vai sát cánh bên nhau, ḥa hợp đoàn kết một ḷng, quyết tâm đi tiếp và hoàn thành sự nghiệp cùng đoạn đường mà Ḥa thượng c̣n bỏ dở. Kính mong Giác linh Ḥa thượng thùy từ gia hộ, để chúng tôi đầy đủ nghị lực, đầy đủ sự gia tŕ, để tiếp tục phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm, vững mạnh trong ḷng dân tộc, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội: “Đạo Pháp - Dân Tộc - Chủ Nghĩa Xă Hội” cùng trang sử rạng ngời của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

    Cuối cùng trong ư nghĩa Niết Bàn vô tung bất diệt, Pháp thân lồng lộng khắp mười phương, xin Giác linh Ḥa thượng từ bi chứng giám.