Make your own free website on Tripod.com

CHÙA VINH NGHIÊM


CẢM NIỆM TÔN SƯ

             

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch Giác linh Ḥa Thượng Tôn sư!

Thế là chỉ trong giây lát nữa thôi, chúng con đă thực sự vĩnh viễn không bao giờ được nh́n thấy Tôn dung của Tôn sư, sẽ vĩnh viễn không bao giờ c̣n được quỳ dưới chân đấng Từ phụ để được nghe những lời giáo huấn khi tiết hạ hay xuân về. Thế là chúng con vĩnh viễn như đàn chim non bơ vơ trong đêm tối khi phong ba băo táp kéo về.

Giờ này , trước linh đài bảo toạ của Tôn sư chúng con biết nói ǵ đây? Không giấy mực nào có thể diễn tả được nỗi đau buồn của chúng con, không nước mắt nào có thể xoá tan được sự thương đau của chúng con.

Chúng con vẫn biết rằng mọi vật đều vô thường nhưng chúng con không thể không đau buồn trước sự ra đi của Tôn sư. Chúng con đă khóc, đă khóc rất nhiều ngay từ buổi sáng nhận được hung tin Tôn sư lâm trọng bịnh. Chúng con khóc, chúng con buồn v́ biết rằng Tôn sư sẽ ra đi, sẽ vĩnh viễn ra đi trong một ngày gần đây. Điều đó đă đến, Tôn sư đă vĩnh viễn khuất bóng. Chúng con buồn rằng anh em chúng con tuy có lớn có nhỏ nhưng đạo tâm chưa vững, đạo lực chưa sâu, chưa có thể gánh vác được vĩ nghiệp Tôn sư đă suốt cuộc đời gầy dựng th́ bỗng nhiên :

            Chốn song lâm Từ phụ hướng về Tây

            Miền Thiếu thất tổ sư truyền y bát

Than ôi!

               Trăm năm trần thế, không hoa ảo ảnh

               Nhứt niệm Linh quang, liên đài bảo chứng.

Chúng con trộm nghĩ, cho dù trăm ngàn kiếp lăn lộn trong chốn hồng trần cũng không thể gặp lại một vị Thầy đức độ khoan dung như Tôn sư. Tôn sư sống một cuộc đời khoan dung giản dị, cuộc đời của "vô vị chân nhân". Bằng vào đức độ khiêm cung giản dị, Tôn sư đă thắp sáng vạn tấm ḷng, không những chỉ có chúng con mà cả những ai có phúc đức nhân duyên diện kiến Tôn sư. Cho nên cho dù chúng con có khôn lớn đến bao nhiêu th́ cũng không thể thiếu được sự dạy dỗ ân cần, đôn hậu của Tôn sư.

Nhưng hỡi ôi! Ngôi phạm vũ vẫn c̣n đó mà trụ tŕ vị đă ra đi, để thiền thất sớm hôm ch́m trong hương không sắc.

            Hồi chuông sớm đưa Thầy về cơi Niết

            Con bàng hoàng khóc ngất giữa đêm đen.

Sự ra đi của Tôn sư là một sự mất mát to lớn không những chỉ đối với riêng chúng con, mà c̣n đối với tất cả những ai khát vọng đi t́m sự b́nh an của tâm hồn.Tôn sư là hiện thân của giải thoát, là h́nh ảnh của Đức Từ phụ trên non Linh Thứu hai ngàn năm về trước, là viên minh châu gạn đục khơi trong mọi tâm tư trần cấu.

Trước giờ phút trang nghiêm này, anh em chúng con xin Tôn sư hăy tha thứ cho những lỗi lầm anh em chúng con đă gây ra hay v́ măi lo đeo đuổi nghiệp bút nghiên mà không được sớm hôm phụng dưỡng Tôn sư.

Chúng con xin nguyện thực hành theo những lời dạy vàng ngọc của Tôn sư.Xin giác linh Tôn sư phù hộ cho chúng con được đầy đủ tâm lực, đạo lực để gánh vác vĩ nghiệp mà Tôn sư đă để lại.

Chúng con xin thành tâm đê đầu bái biệt Tôn sư tam bái.

Nam mô Tôn sư Đại Lăo Hoà Thượng thân giáo sư Thích Thanh Kiểm-đạo hiệu Chân Từ Giác linh thuỳ từ chứng giám.

Vĩnh Nghiêm-Quư Đông

Đệ tử Giác Dũng khấp bái.