Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM


AI ĐIẾU H̉A THƯỢNG THANH KIỂM 

Ai điếu của đại diện Tăng-Ni sinh trường cao cấp Phật học Việt nam, Tăng-ni sinh trườngcơ bản Phật học khóa I Tp. Hồ chí minh đang tu tập tại Bồ đề đạo tràng, Ấn độ.

                      Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.

-           Kính  bạch HT Trưởng ban tri sự thành hội phật giáo tp HCM.

-           Kiêm trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN, Viện chủ tổ đ́nh Ấn Quang.

-           Kính bạch TT Thích Huyền Diệu, chủ tịch hội đồng điều hànhViệt nam phật quốc tự tại hải ngoại, Kiêm tọa chủ Việt nam Phật quốc tự taị Bồđề đạo tràng, Ấn độ và Nepal.

-           Kính bạch TT Thích Giác Toàn, phó ban Giáo dục Tăng ni  GHPGVN,

 Phó viện trưởng học viện Phật giáo VN tại Tp. HCM,

Trụ tŕ Tịnh xá trung tâm tại tp HCM.

 Kính bạch chư Đại đức Tăng Ni hiện diện .

Kính thưa chư Phật tử xa gần.

Cho phép chúng con đại diện tăng ni sinh khóa 3 trường Cao Cấp Phật học việt nam tại tp HCM, chư Tăng Ni khóa 1 trường Cơ bản Phật học Vĩnh Nghiêm tại Tp. HCM  có đôi lời kính niệm đến cố HT thượng Thanh hạ Kiểm: 

-Trưởng ban kinh tế tài chánh GHPGVN.

-Phó ban trị sự thành hội hật giáo tpHCM.

-Phó ban giáo dục Tăng Ni GHPGVN.

-Phó viện trưởng Học Viện Phật Giáo VN tại Hà Nội.

-Phó hiệu trưởng trường Cao –Trung Phật học Tp. HCM.

-Trưởng môn phái Tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm.

-Viện chủ chùa Vĩnh Nghiêm tại Tp. HCM.

 

Hởi ơi!

Trời miền Nam vi vu gió thảm

Mưa âu sầu ảm đạm khắp già lam

Tổ đ́nh Vĩnh nghiêm trắng xóa một màu tang

Nơi phật quốc ḷng chúng con càng bi thống!

 Kính nghe!

Thuở nhỏ siêng trồng ruộng phước

Sanh trong ḍng dỏi kinh luân

Được song thân giáo dưởng không ngừng

Bao huynh đệ cưng chiều mến chuộng

Không để cuộc đời luống uổng

Quyết tâm nung chí xuất trần

15 tuổi gặp bậc cao nhân

Đủ duyên Tổ Linh-Đường giáo hóa

Tháng 11 hương hoa trà quả

Tâm thành cầu lễ xuất gia

Đạo hiệu Chơn Từ gắng bước Ta bà

Pháp danh Thanh Kiểm vào ra gian khó.

Nhớ lại:

Đồng chơn hiến thân từ nhỏ

Nhập đạo vững một đường tu

Giơí tướng viên dung

Hạnh đức kiêm ưu

Năm 18 Sa di phụng thọ.

Kinh Phật mới nghe tỏ rơ

Lăo, Nho chẳng học cũng làu

Hẳn thông ngơ trước đường sau

Túc nhân sẳn dày thiện quả

Tổ sư thấy người kỳ lạ

Chắc hẳn bậc kỳ tài

Năm tṛn tuổi ở hai- hai

Bắt đầu ‘bố ma, phá ác”

Bao điều lầm lạc

Nguyện dứt từ đây

Ta bà góp sức dựng xây

Thành ngôi liên hoa, cữu phẩm.

Ôi những ngày mưa dầm, giá buốt tại đất Phù Tang

Dốc ḷng nấu sử, soi kinh, trơ gan tuế nguyệt

Bốn tám đạo nghiên tầm học thuyết

Cuối cùng đổ đạt cao học, cữ nhân

Nội điển, ngoại minh học thuyết canh tân

Triết học, sử cương Ấn độ, Trung hoa

Lưu lại đời sau 2 quyển.

Mặc dầu tấm thân có chút phần b́ quyện

Nhưng trú dạ lục thời vẫn một ḷng chuyên

“Khóa hư lục” nhân duyên tŕ tụng.

“Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện”

“Vô vị chân nhân" phi thường, phi huyễn

“Thiền lâm bảo huấn” hẳn phải trùng tuyên

Góp phần trinh nguyên pháp tắc.

Càng nhớ kỷ khi hồi hương cố quốc

Những năm dài nặng nhọc, cưu mang

Giáo sư đại học Vạn hạnh, cao đẳng Huệ nghiêm

Cũng không quên dịch kinh, sáng tác

Sáng sớm nghiên tầm “Viên giác”

Tối về tŕ tụng “Diệu pháp liên hoa”

Nguyện cầu thế giới dứt hẳn đường ma

Chúng sanh trong ba nhà thoát lữa.

Đêm ngày lần lựa

Khổ đau nhường lối nhân sinh

Hạnh từ ḥa giữ ư cao minh

“Câu xá luận “ đượm t́nh người Thượng sĩ.

Về Vĩnh nghiêm ḷng đầy hoan hỷ

Vâng lời vàng, phụng chỉ Tổ đ́nh

Đạo đời hai nẽo tôn vinh

Đáp ứng niềm tin người trước. 

May mắn thay!

Tổ đ́nh xưa kia hoạnh vắng

V́ thiếu bậc hiền

Mấy chốc “Luật học cương viên”

Đèn thiền tỏ rơ

Vĩnh nghiêm luôn rền khánh mơ

Tiếp dẫn phàm t́nh

Thế trần sắc sắc, thinh thinh

Tâm ngài vẫn minh minh, tịch tịch.

Vĩ đại thật !

Đời ngài độ bao người bướng ngang, ngũ nghịch

Đất chai lỳ vẫn cao ngất cơ đồ

Thân ốm đau mà chí vững như tờ

Xác phàm tục nhưng nguyện sâu như thánh

Lên lớp giảng sống “Anh nhi hạnh”

Chí vung bồi Định Tuệ tự thân

Giáo hội miền Bắc in đậm dấu chân

Tăng ni Việt nam khắc sâu người đạo hạnh.

Nhớ giác linh xưa !

Thân ḥa chân tánh

Tâm thoát phàm t́nh

Luôn nghĩ về tiếp độ nhân sinh

Nguyện dẫn hàng thích tử

Tại gia, cư sĩ cũng một chữ từ bi

Thế  gian thoát tục cũng v́ t́nh thức giác

Khắc khắc tay lần tràng hạt

Niệm lục tự di đà

Từ thuở ấu thơ đến bóng cửa đi qua

Vẫn tŕ “Pháp hoa tam muội “

Chắc không được như Nhật Liên sư tổ

Nhưng cũng dự phần khuyết bổ tổng tŕ

Ba vạn sáu ngàn hạnh tế oai nghi

Ít chi cũng được thần thông du hí

Càng hành đạo tâm càng hoan hỷ

Quyết định vào dưỡng tánh thảo lư

Bao công việc cặn kẽ tạ từ

Trước sau dặn người đức độ.

Đau đớn thay!

Duyên trần phải măn

Tụ tán thường t́nh

Bao đệ tử chưa rơ tâm minh

Người vội Tây phương quăy gót.

Kể từ nay:

Lời di huấn vẫn c̣n thanh thoát

Nhưng tôn nhan chẳng thấy nơi đâu

Chúng con nơi xa chấp tay nguyện cầu

Cho Ḥa thượng trần lao văn phảng

Ao thất bảo, hàng thọ kết bạn

Cữu phẩm liên hoa có dáng ân sư

Chúng con tất dạ tạ từ

Bậc thầy giới thân hóa độ.

Ôi thôi!

Vĩnh nghiêm chín tầng mờ mịt

Mây đi bặt tích âm bi

Sa la lá rũ ngàn năm

Ấn độ âm thầm khóc tiễn.

Trọn đời chúng con cung nguyện,

Noi chí xuất trần

Lời vàng thước ngọc cao vân

Cúi đầu khắc sâu tâm khảm.

Nam mô Ma ha Tỷ kheo pháp húy Thượng THANH hạ KIỂM , Vĩnh nghiêm đường thượng tác đại chứng minh.

                      Viết tại Bồ đề đạo tràng , Ấn độ.

                       Ngày 31tháng 12 năm 2000.

                       Nhằm ngày 6 tháng 12 năm canh th́nh.

                       Thích  Thiện Hữu.

                        Ḥa Thượng thọ 80 tuổi.