Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM


HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM HÀ

Bài xướng:  

Mừng Xuân Giáp Tuất

Mừng ngày họp mặt đầu Xuân

Hội đồng hương Nam Hà-TPHCM

 

Nam Hà cảnh vật vốn oai phong

Dựng Hội đồng hương nhớ Tổ Tông

Năm Tuất tràn đầy nhiều hứa hẹn

Tiết Xuân như đựng mọi niềm mong

Một đèn sáng tỏ muôn đèn rạng

Ngàn bước tiến lên, triệu bước cùng

Tài trí người đều góp sức

Gió xuân phơi phới khắp non sông

Hoà Thượng Thích Thanh Kiểm

Viện chủ miền Vĩnh Nghiêm

Bài hoạ:

“I”

Đất xưa Tức Mặc vẫn oai phong

Gịng dơi Đông A nếp Tổ Tông

Vân Cát hiển linh c̣n tưởng niệm

Thiên trường xuất thế thoả ḷng mong

Ngọn đèn Bảo Lộc ngày thêm tỏ

Con cháu Đồng Hương bước tới cùng

Sử sách ngàn năm ghi chiến tích

Này đền, này cột giữa ḷng sông

                      "II"

Thiên Trường đất cũ thật oai phong

Ghi dấu đời đời đức Tổ Tông

Sát thát ngàn năm c̣n nhớ rơ

B́nh Nguyên một thưở thoả ḷng mong

Non côi hun đúc thêm nhiều nữa

Sông Vị bồi tăng tiếp măi cùng

Lập hội đồng hương ta nhất trí

Góp tài góp sức giữ non sông.

Quư Xuân Giáp Tuất 1994

Thánh Điện Đức Trần "Vạn An linh từ"

Lăo ngu khoá Đống Năm Thái B́nh

PHẠM ĐỨC HINH  Cảm họa.

 

Ghi chú :

Tức Mặc: địa danh thuộc tỉnh Thiên Trường,đất Quư Hương nơi đản sinh Đức Trần Hưng Đạo.

Đông A: 2 chữ ghép lại thành chữ Trần.

Vân Cát: địa danh thuộc huyện Vụ Bản-Nam Định cũ là nơi quê hương Bà Chúa Mẫu Liễu Hạnh.

Thiên Trường: Đất Quư Hương nơi Đức Trần Hưng Đạo đản sinh.

Bảo Lộc: đền thờ Đức Trần Hưng Đạo chính nơi quê hương Ngài.

         Bài họa

KHÁT VỌNG                              

Ngh́n năm văn hiến vẫn nguyên phong

Cháu lạc con rồng vốn tổ tông

Năm tháng xa quê ḷng khát vọng

Ngày giờ tái ngộ dạ thầm mong

Băng qua bốn bể t́m thêm bạn

Ḥa  nhập năm châu sánh bước cùng

Tổ quốc trường sinh nhờ đổi mới

Dân giàu nước mạnh rạng non sông.

Ngày 21-05-1994

NGUYỄN VĂN CHẾ

(Xă Lộc Hạ-Nam Định)

  

    T̀NH QUÊ GỌI

           

Nam Hà truyền thống đất anh phong

Đang tiếp tài bôi rạng nghiệp tông

Thành đạt việc đầu vui nước bước

Thực thi kế lớn vững điều mong

T́nh quê gọi dậy muôn t́nh đẹp

Chí hướng khơi lên mọi chí cùng

Lại được gần xa chung góp sức

Thuyền dù gió băo vẫn sang sông.

NGUYỄN HUY TOẢN

(CLB Thiên Trường-Nam Định)