Make your own free website on Tripod.com

 CHÙA VĨNH NGHIÊM


Cáo phó

Tiểu sử 1 : Ḥa Thượng  Tôn sư tự ghi

Tiểu sử 2: Tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm

Cảm tưởng của Trung ương Giáo Hội

Cảm niệm Tôn sư: ĐĐ. Thích Giác Dũng

Cảm niệm: H.T. Thích Đức Nghiệp

Cảm niệm: H.T. Thích Quang Khải

Cảm niệm: H.T. Thích Trí Tịnh (Vũng Tàu)

Điếu văn: chùa Vĩnh Nghiêm Hoa Kỳ

Ngày về: Đ Đ. Thích Giác Hiệp

Khúc mộng trường: Đ Đ. Thích Trí Chơn

Cảm niệm: Đ Đ: Thích Phước Nguyên

Hoài niệm: Tỳ-Kheo Thích Giác Pháp

Tưởng niệm: Lư Trang

Tác bạch tuần Chung thất: Đ Đ. Thích Thanh Phong

 Hồi chuông biệt: Đ Đ. Thích GiácDũng

Tâm Đạo sĩ : Đ Đ. Thích Giác Dũng                                

 Đôi bờ: Y Sa

Ai điếu: Đ Đ. Thích Thiện Hữu

Tiểu tường: Chư Tăng Vĩnh Nghiêm tại Delhi

H́nh ảnh lễ tang

Văn khánh tế: Đ Đ. Thích Thanh Phong