Make your own free website on Tripod.com

CHÙA VĨNH NGHIÊM


 

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính bạch chư Tôn Hoà Thượng Chứng Minh Trung Ương Giáo Hội.

Chư Tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni

Hôm nay trong không khí trang nghiêm trọng thể của ngày lễ Chung thất Hoà Thượng Tôn Sư của chúng con, Ḥa Thượng thượng THANH hạ KIỂM được sự hiện diện quư báu của Chư Tôn Giáo Hội Trung Ương, Ban Trị Sự các tỉnh, Thành Hội Phật Giáo Và Tăng Ni hiện tiền đại chúng trong ánh sáng rực rỡ hoàng y  chói lọi trước bảo toà trang nghiêm hương trầm quyện toả đệ tử chúng con tất cả pháp quyến hiếu đồ xin 5 vóc phủ phục thành kính đănh lễ dâng lời tác bạch.

Kính bái bạch chư tôn thiền đức, kể từ ngày hạc trắng cao bay rừng thông rũ lá, trời Vĩnh Nghiêm mây lạnh, trăng mờ, đất Trung Hậu cây sầu cỏ úa, chốn Ṭng Lâm vắng bóng Tôn Sư, ngày qua tháng lại xoay vầng. Tuần chung thất tưởng Thầy lại đến. Kính tôn sư, nhớ ân giáo dục vuông tṛn, niệm nghĩa nặng nuôi toàn vẹn. Ân đức ấy thật cao như núi, rộng tợ biển Đông ngôn ngữ nào nói lên cho cùng suy tưởng nào diễn tả cho tận. Hiếu đồ đệ tử chúng con chưa trọn báo đền th́ than ôi!

 Cửa trần gian lặng khép

                                           Hoa bát nhă liền khai

 Cảnh chân như Thầy vội đi về

 Cơi Sa Bà chúng con đành gạt lệ

 Kính bạch chư tôn đức!

Chúng con vẫn biết sinh tử là vô thường, thân tứ đại là giả huyễn, kiếp vô thường hợp rồi tan, như trăng đáy nước, như trời lặng chiều tàn, thế nhưng chúng con c̣n phàm phu tục tử th́ làm sao ngăn được ḍng lệ sầu bi, khi tôn sư của chúng con vĩnh viễn ra đi.

Trong giờ phút uy nghiêm mầu nhiệm này, xin quư ngài cho chúng con đôi lời bọc bạch kính dâng lên Tôn Sư của chúng con.

Kính lạy Thầy!

Tám mươi năm trọn nghĩa t́nh

Hết ḷng Giáo Hội quên ḿnh nhân sinh

Ḷng từ tỏ ánh quang minh

Đức lưu vạn thế chúng sinh nương nhờ.

Thật vậy! Thầy đă mượn tấm thân giả hợp để đưa người ra khỏi sông mê, Thầy đă hiện tướng xuất trần để cứu người thoát khỏi tâm bệnh.

Cuộc đời Thầy là bài pháp tuyệt vời giữa ḷng bất diệt, cuộc sống b́nh dân mà đạo phong trác tuyệt, ngôn hành giản dị mà khí khái trầm hùng.

Nhớ lại, khi Thầy vừa thọ bệnh là ḷng chúng con dấy lên nỗi phập phồng lo sợ, sợ cơn gió vô thường cướp mất ngọn đèn đạo sư, sợ lũ chim non chúng con mất nơi nương tựa, sợ cái lạnh lùng tâm khảm khi chúng con phải vĩnh viễn mất Thầy.

Hỡi ơi, hôm nay đây cái nỗi lo sợ đó đă hoá thành sự thật. Thầy đă quăi dép về Tây cảnh tịch thiên nhiên để lại chúng con mất mẹ hiền. Than ôi! Sư huynh đệ ơi, sữa pháp mất rồi ḷng chúng con đói măi. Thiền pḥng vắng vẻ, trượng thất bụi mờ, biết t́m đâu ra đấng Từ ḥa, bậc minh sư đă đưa chúng con vào Đạo.

Kính lạy Thầy! Giờ đây chúng con biết nói ǵ, khi Thầy đă bỏ lũ chúng con mồ côi mồ cút.

Thế là hết cảnh Thầy tṛ sum họp, những giây phút thiêng liêng cao cả được qú gối bên Thầy, được ấp ủ trong t́nh thương của Thầy. Thế là thôi Thầy đă đi xa. Đi thật xa, lần đi xa này không giống bao lần trước, chúng con hết đợi hết trông, hết mong ngày Thầy trở lại, cho bánh cho quà như tam chu cửu dụ. Hỡi ơi! Nỗi mất mát lớn lao mà không bao giờ chúng con t́m lại được.

Thôi th́:

Đất Như Lai Thầy dạo chơi muôn thuở,

Cảnh Liên Tŕ Thầy tự tại vân du.

Hôm nay trước sự chứng minh của Chư Tôn Giáo Phẩm, chúng con gặp lại bao nỗi đau buồn, mở ra những niềm hỷ lạc để có nghĩ lực tiếp nối con đường Phật sự mà Thầy c̣n đang dang dở để xứng đáng là hàng đệ tử tôn kính Thầy.

Kính bạch Chư Tôn Đức!

Để đền dáp công ơn sinh thành giới thân tuệ mạng. Đệ tử chúng con, với tất cả tấm ḷng chí thành chí kính thiết lễ trai tăng thành kính kiền thỉnh đại Tăng quang lâm chứng giám. Chư Tôn Đức Tăng Ni đă không ngại tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan. Đă chấn tích quang lâm về trụ xứ chúng con để nhất cú nhất kệ trợ nguyện cho giác linh tôn sư của chúng con được cao đăng phật quốc. Sự hiện diện vô cùng quí báu của chư tôn đức là phước đức vô biên đối với chúng con, như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở, như Linh Sơn hội tái hiện nhân gian.

Giờ đây đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh, Chư Tôn Đức đă an toạ trong chánh định toàn thể môn đồ hiếu quyến chúng con thành kính đănh lễ cúng dàng. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức từ bi mẫn nạp cho môn đồ pháp quyến chúng con được ân chiêm công đức.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT