Make your own free website on Tripod.com

CHÙA VĨNH NGHIÊM  


Đôi lời Cảm Niệm nhân ngày kỷ niệm lần thứ 6

ngày ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên viên tịch

(ngày 19- 03- Quư Dậu) 1987-1993


          

            Sen vàng thơm ngát khắp nơi nơi

            Chẳng nhiễm bùn nhơ sắc tuyệt vời

            Tịnh xá Ngọc Phương ngôi toạ chủ

            Giới Ni Khất Sĩ đấng anh tài

Trượng đường phảng phất c̣n di ảnh

Bảo tháp lung linh có tượng đài

Công đức đạo đời đều trọn vẹn

Sáu thu vắng bóng vẫn xanh tươi.

 

            HT. Thích Thanh Kiểm.